Connect with us

Jenis Ayam Pama Berkualitas Serta Gaya Bertarungnya

Jenis Ayam Pama Berkualitas Serta Gaya Bertarungnya

Info Ayam

Jenis Ayam Pama Berkualitas Serta Gaya Bertarungnya

Jenis Ayam Pama Berkualitas Serta Gaya Bertarungnya

INFOAYAM - peduliayam

Ayam adu pama mempunyai berbagai jenis dan gaya bertanding yang berlainan juga di setiap gen serta trah keturunanya. Kualitas ayam pama dapat kita lihat dari sisi induk keturunanya, langkah merawatnya dan pemberian pakan, vitamin dan kandungan mineral yang cukup.

Ayam pama asli memiliki ciri khas dengan tehnik bertanding yang unik dan mempunyai kreativitas dan keakuratan dalam melayangkan pukulan pada musuh tarungnya. Ayam pama mempunyai tehnik pukulan Khusus yang dapat menyerang kepala, mata serta paruh lawanya cukup dengan keakuratan dan kelincahanya dalam mengincar lawanya. Ayam pama ini mempunyai keakuratan dalam memukul sisi tersendiri lawanya.

Berikut ini peduliayam merangkum 5 jenis ayam pama beserta gaya bertarungnya gan.. Dibaca yuks..

Jenis Ayam Pama Terbaik Dan Berkualitas

Jenis Ayam Pama Berkualitas Serta Gaya Bertarungnya

  • Ayam Pama Gostan

Ayam pama jenis gostan mempunyai umunya mempunyai bentuk dan ukuran badan yang semakin besar bila kita banding dengan ayam pama yang aslinya/orisinal. Berat ayam pama jenis gostan dapat sampai 2, 6 sampai 3, 5 kg. Ayam gostan ini mempunyai ciri kaki yang kecil, bular serta kering dan warnanya yang cerah.

Keunggulan dan gaya dalam bertarungnya ialah cepat bergerak mundur lalu menghindar, mempunyai tingkat keakurasian dalam memukul yang tinggi 90% yang dapat tentang tenggorokan, mata dan paruhnya.

  • Ayam Pama Rambong

Ayam pama rambong mempunyai ciri dan bentuk tubuh yang semakin besar daripada ayam pama originalnya. Ayam ini mempunyai berat 2,3 sampai 3,5 kg. Mempunyai ukuran dan bentuk kaki kecil bundar serta kering dan mempunyai warna yang gelap.

Keunggulan dan gaya tehnik bertarungnya agresif serta licah, seperti seseorang penari, yang bergoyang kekanan serta kiri, mempunyai ketepatan dalam pukulan 90% yang dapat tentang paruh, mata serta tenggorokan lawan.

  • Ayam Pama Mabin

Ayam pama jenis mabin ini mempunyai ciri kusus tubuh dan bentuk serta beratnya melewati ayam pama aslinya, biasanya mempunyai berat 3, 4 kg. Mempunyai ciri serta bentuk kaki kecil, bundar serta kering serta mempunyai warna cerah

Keunggulan dan tehnik gaya bertanding yang agresif dengan tehnik pukulan dengan lompatan dan melonjak sekalian menghindarkan. Mempunyai keakuratan dalam soal pukulan sampai 90% di bagian vital ayam lawan.

  • Ayam Pama Malow

Ayam pama jenis malow mempunyai bentuk dan berat tubuh semakin besar daripada ayam pama aslinya, berat dapat sampai 3,3 kg. Ukuran dan bentuk kakinya kecil, bundar serta kering mempunyai warna jelas.

Keunggulan dan tehnik dalam bertarungnya agresif dengan tehnik melonjak sekalian memukul serta mempunyai keakuratan sampai 90% pada vital musuhnya.

  • Ayam Pama Kradungtong

Ayam pama jenis kradungtong mempunyai bentuk dan berat tubuh yang semakin besar dari ayam pama aslinya, berat pada ayam jenis ini sampai 3,3 kg. Dan mempunyai bentuk dan ukuran kaki yang bundar, kering, kecil serta mempunyai warna gelap.

Keunggulan dalam soal bertarungnya ialah agresif, memiliki tehnik menghindar sekalian memukul lawan. Mempunyai tingkat keakuratan dalam soal pukulan ke tempat vital ayam musuh sampai 90%.

Continue Reading

More in Info Ayam

Trending

To Top